Människorna

I slutet av 2020 tog vi (Ida och Joakim) över Östergården i Ekeknoga och i februari året därpå flyttade vi om tillsammans med vår dotter. Sedan dess har familjen utökats med en lite pojke också. Gården tar för tillfället upp större delen av vår fritid, vid sidan om familjen och våra ordinarie jobb.