Djuren

På gården har vi just nu får, höns, ankor, katter och en liten biodling.

Fåren

Våra får är av rasen Roslagsfår, som är en av de gamla lantraserna i Sverige. Våra får ingår i bevarandeprogrammet som drivs av föreningen Svenska Allmogefår. Roslagsfåren är små till växten och en tacka väger kring 30-40 kg och en bagge upp emot 70kg. De får oftast bara ett lamm, och är överlag kända för att ha lätta lamningar. Ullen är av typen Ryaull. Våra får är väldigt tillgivna, och vill gärna vara med och titta om vi är i hagen och gör annat.

I äldre tider fanns dessa får på de flesta öar i Roslagen. Men med intåget av mer produktiva raser trängdes dessa får ut, på samma sätt som skett för andra allmogeraser i andra dear av landet. På 1990-talet återupptäcktes dock en besättning på Raggarö i norra Roslagen, där det finns dokumenterat att de funnits sedan åtminstone 1700-talet. Roslagsfåren bevaras sedan 1997 i genbank av föreningen Svenska Allmogefår. Vid årsskiftet 2019/2020 fanns 76 genbanksbesättningar som omfattade 836 tackor och 90 baggar. Antalet Roslagsfår är svagt ökande. Du kan läsa mer om Roslagsfår här.

Hönsen

Våra höns är av raserna Eksjöhöns och Smålandshöns. Båda dessa raser är så kallade kulturhönsraser, dvs. raser som under 1800-talet och 1900-talet framavlades för att få framför allt goda värpegenskaper. Båda raserna ingår i Svenska kulturhönsföreningens bevarande program. Vi korsar dessa raser (Eksjötupp med Smålandshöna) för att få fram våra huvudsakliga värphöns. Dessa höns är tåliga, har bra medel bruna skal, är sociala och högvärpande.

Eksjöhöns

Eksjöhönsen är främst en värpras, och härstammar från Rhode Island Red (75%) och Minorca (25%). Det är också en kulturhönsras som bevaras inom Svenska kulturhönsföreningen. Kulturhöns utgörs av de raser som avlades fram i slutet av 1800-talet för ägg och eller kött. Ursprunget för Eksjöhöns är en besättning som hållits sedan 70-talet i Eksjötrakten. Eksjöhönan är som ras livlig med goda värpegenskaper (även värpning på vintern). Rasen är starkt hotad och 2022 fanns 113 djur i avel, Kulturhönsföreningens regi, i 12 besättningar runt om i landet. Du kan läsa mer om Eksjöhönan på Svenska kulturhönsföreningens hemsida. Vi säljer avelsägg och kycklingar från våra stamboksförda Eksjöhöns.

Smålandshöns

Smålandshönan skapades av pastorn Martin Silverudd under 1960-talet, och rasen bygger den på gamla svenska stammar av vit Leghorn med inkorsning av bland annat Rhode Island Red. Rasen värper ljusbruna ägg och är könsvisande vilket gör att man redan för nykläckta kycklingar kan se om det är en tupp eller höna. 

Rasen är en god värpare och ger gott om ägg även vintertid. 2022 fanns 221 djur i avel, i Kulturhönsföreningens regi, i 22 besättningar. Du kan läsa mer om Smålandshöns på Kulturhönsföreningens hemsida

Från våren 2023 säljer vi både avelsägg och kycklingar från stambokförda Smålandshöns. 

Ankorna

Vi har ankor av rasen Amerikans Pekinganka. Från och med 2024 hoppas vi kunna ha dessa i stambok hos Kulturhönsföreningen för avel och bevarande av rasen. Amerikans  Pekinganka har använts i köttproduktion i Sverige sedan början av 1900-talet. Den har snabb tillväxt och ger både ägg och ett gott kött.  2022 fanns 60 djur i avel i Kulturhönsföreningens regi i 10 besättningar. Rasen är starkt hotad.

Bina

På ängen står våra bikupor med gula honungsbin. Dessa ger oss honung och hjälper till med pollinering bland våra odlingar.   

Katterna

Våra två bondkatter, Katten Buster och Stollen, är ansvariga för jakten på möss, och den uppgiften löses med bravur. Katterna kom till oss från ett katthem och hade haft en lite tuff start på livet. Här på gården trivs de utmärkt så länge de får komma och gå som de vill. I brist på möss, smyger de gärna på hönsen men särskilt nära ser tuppen till att de inte vågar komma.